Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Κρυφό Σχολειό

Κρυφό Σχολειό

Υψόμετρο: 10, Έτος ίδρυσης: , Γεωγρ. πλάτος (B)/Γεωγρ. μήκος (Α): 39° 23′ 29″, 23° 11′ 33″