Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Βρύση Αγίου Ιωάννη

Βρύση Αγίου Ιωάννη

Υψόμετρο: 5, Έτος ίδρυσης: , Γεωγρ. πλάτος (B)/Γεωγρ. μήκος (Α): 39° 25′ 0″, 23° 9′ 40″