Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Βρύση Τσαλίκη

Υψόμετρο: 370, Έτος ίδρυσης: , Γεωγρ. πλάτος (B)/Γεωγρ. μήκος (Α): 39° 24′ 51″, 23° 7′ 37″