Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Λιμνίσκος Νταμούχαρης

Λιμνίσκος Νταμούχαρης

Υψόμετρο: 0, Έτος ίδρυσης: , Γεωγρ. πλάτος (B)/Γεωγρ. μήκος (Α): 39° 24′ 18″, 23° 10′ 46″