Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Metamorphosis church

Metamorphosis church

Altitude: 364, Established: 1939, Latitude (N)/Longtitude (E): 39° 24′ 55″, 23° 8′ 40″