Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Winter

In winter, enjoy the warmth of the fireplace watching the snowflakes through the window as they clothe everything in white. Visit the ski resort and try surfing its tracks.

Photos