Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Διαμονή στο Πήλιο

ΚΙΣΣΟΣ

Κισσός

Τηλ.: 24260 31214
Κιν.: 6974204652
ΜΗΤΕ: 0726Κ132Κ015310

pelionkissos@gmail.com

http://www.pelionkissos.com/index.html

ΗΛΙΟΔΩΡΑ

Κισσός

Τηλ.: 24260 31325
Κιν.: 6974322226 & 6975860196
ΜΗΤΕ: 0726Κ050Α0057501

heliodor@otenet.gr

https://www.heliodora.gr/

ΑΤΡΑΠΟΣ

Κισσός

Τηλ.: 24260 31291
Φαξ: 24260 32182
ΜΗΤΕ: 0726Κ032Α0204801

info@atrapos-pelion.com

http://www.atrapos-pelion.com

RIA ROOMS

Κισσός

Τηλ.: 24260 31600 - 24260 31620
ΜΗΤΕ: 0726Κ11360158

roomria@otenet.gr

http://www.riarooms.gr

ZAGORA

Ζαγορά

Τηλ.: 24260 22062
Κιν.: 6947828545
MHTE: 0726Κ033Α0177500

info@zagorahotel.gr

http://www.zagorahotel.gr

ΦΙΛΥΡΑ

Ζαγορά

Τηλ.: 2426022983
Κιν.: 6973747044
MHTE: 0726Κ112Κ00825-0

filyra@otenet.gr

ΘΕΑΡΕΣΤΟΝ

Ζαγορά

Τηλ.: 24260 22422 - 24260 22886
MHTE: 0726Κ133Κ02843-1

info@theareston.gr

http://www.theareston.gr/

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Ζαγορά

Τηλ.: 24260 22440
Κιν.: 6948001865
ΜΗΤΕ: 0726Κ123Κ02942-1

victoriascountryrooms@gmail.com

http://www.victoriasrooms.gr/

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΤΑΜΟΥ

Ζαγορά

Τηλ.: 24260 23880
ΜΗΤΕ: 0726Κ050Α0157501

stamouhotel@gmail.com

http://www.stamou-hotel.com

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ζαγορά

Τηλ.: 2426023566 - 2426023460
ΜΗΤΕ: 0726Κ050Α0191901

acnzagora@yahoo.gr

http://www.arxontiko.gr

4 ΕΠΟΧΕΣ

Ζαγορά

Τηλ.: 24260 23018
ΜΗΤΕ: 0726Κ050Α0157001

koukiasa@otenet.gr

http://www.4epoxes.info

ΡΟΥΣΗΣ

Ζαγορά

Τηλ.: 24260 23407
Κιν.: 6974099078
ΜΗΤΕ: 0726K132K0305700

rousisa@windowslive.com

http://www.roussi.gr

Εμφάνιση 109 ως 120 (από 153 εγγραφές)