Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

ATM Cash machine

Altitude: 485, Established: , Latitude (N)/Longtitude (E): 39° 23′ 16″, 23° 10′ 22″