Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Horefto bay

Altitude: 0, Established: , Latitude (N)/Longtitude (E): 39° 26′ 53″, 23° 7′ 52″