Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Περίπτερο πληροφοριών

Υψόμετρο: 480, Έτος ίδρυσης: 2002, Γεωγρ. πλάτος (B)/Γεωγρ. μήκος (Α): 39° 23′ 17″, 23° 10′ 22″