Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Panagia church

Altitude: 170, Established: 1640, Latitude (N)/Longtitude (E): 39° 24′ 53″, 23° 9′ 21″