Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Μνημείο τριών ευεργετών

Μνημείο τριών ευεργετών

Υψόμετρο: 476, Έτος ίδρυσης: , Γεωγρ. πλάτος (B)/Γεωγρ. μήκος (Α): 39° 22′ 59″, 23° 10′ 37″

Ο Ιωάννης Καρτάλης και οι αδελφοί Αχιλλόπουλοι. Οι δωρεές τους στην κοινότητα ήταν σημαντικές.